Nastavni plan i program

  1. Pratite svoju ruku

  1. Što je REMCO MOOC?

  1. Uvod

  2. Razlike u savjetovanju na internetu i izvan njega

  3. Mogućnosti i ograničenja internetskog savjetovanja

  4. Započnite s mrežnim (online) savjetovanjem

  5. Individualne potrebe u online terapiji

  6. Prezentacija nastavne jedinice

  7. Sažetak

  8. Praktične vježbe

  9. Studija slučaja 1

  10. Studija slučaja 2

  11. Pitanja s višestrukim izborom odgovora

  1. Uvod

  2. Hardverske vještine

  3. Softverske vještine

  4. Kako voditi klijente tijekom savjetovanja na daljinu

  5. Otklanjanje poteškoća

  6. Presentation of the Learning Unit

  7. Sažetak

  8. Reference

  9. Praktične vježbe

  10. Studija slučaja 1

  11. Stdija slučaja 2

  12. Pitanja s višestrukim izborom odgovora

  1. Uvod

  2. Komunikacija

  3. Verbalna komunikacija

  4. Učinkovita komunikacija

  5. Neverbalna komunikacija

  6. Komunikacija u online okruženju

  7. Predrasude i stereotipi

  8. Prezentacija nastavne jedinice

  9. Sažetak

  10. Reference

  11. Praktične vježbe za samo refleksiju

  12. Studija slučaja 1

  13. Studija slučaju 2

  14. Pitanja s višestrukim izborom odgovora

  1. Uvod

  2. Oblici psiholoških intervencija

  3. Kriteriji uključivanja za savjetovanje i psihoterapiju

  4. Terapijski odnos

  5. Izgradnja i održavanje učinkovitih odnosa

  6. Primanje i pružanje povratnih informacija u mrežnom okruženju

  7. Prezentacija nastavne jedinice

  8. Sažetak

  9. Reference

  10. Praktične vježbe za samo refleksiju

  11. Studija slučaja 1

  12. Studija slučaja 2

  13. Prikaz slučaja 3

  14. Pitanja s višestrukim izborom odgovora

O ovom tečaju

 • Besplatno
 • 78 lekcija
 • 0 sati video sadržaja

Sadržaj tečaja

Tečaj je strukturiran na sljedeći način:

 • Tekstualni sadržaj

 • Prezentacije

 • Praktične vježbe

 • Studije slučaja

 • Pitanja višestrukog izbora

 • Dodatni materijali (npr. videozapisi, informativni tekstovi)

Otkrijte svoj potencijal, počevši od danas

NAJČEŠĆA PITANJA

 • Hoću li dobiti potvrdu nakon završetka ovog tečaja?

  Potvrde o završenom tečaju dodijelit će se polaznicima koji su uspješno završili sve nastavne aktivnosti. Potvrde će služiti kao dokaz o stručnom usavršavanju i stjecanju vještina; one ne predstavljaju službenu diplomu.

 • Što je s trajanjem tečaja? Mogu li prolaziti kroz tečaj svojim tempom?

  Možete ići vlastitim tempom! U svakom tjednu tečaja možete proučiti materijale i ispuniti samoprocjenske alate kada god za to imate vremena. Tečaj je u potpunosti online i u svakom trenutku možete pristupiti materijalima i resursima tečaja putem weba ili mobilnog uređaja.

 • Trebam li tečaj pohađati određenim redoslijedom?

  Iako tečaj ima modularnu strukturu koja polaznicima omogućuje da odaberu module i lekcije koje bolje odgovaraju njihovim potrebama i interesima, preporučuje se da polaznici pohađaju tečaj prema predviđenom redoslijedu jer se svaka lekcija nadograđuje na prethodnu.

 • Mogu li kontaktirati koordinatora?

  The REMCO MOOC is a self-guided course. Nonetheless, you can address your questions and queries regarding learning materials to the project staff at the following emails: [email protected]

Najvažniji dijelovi tečaja

 • Studije slučaja

 • Pitanja višestrukog izbora

 • Self-reflecting exercises

Partnerstvo

No: 2021-1-AT01-KA220-VET-000028037

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.